Aktiviteter

I JCI findes der et hav af aktiviteter, som man kan deltage i, såsom kongresser, kurser eller foredrag. Aktiviteterne finder sted både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og listen herunder er således blot et udsnit af de mange muligheder, der findes i JCI.

Kongresser

Kongresserne er det sted, hvor medlemmer fra hele Danmark samles i en weekend for at tage beslutninger om organisationens fremtid, få inspiration til nye projekter og mødes med gamle og nye venner (særligt til gallafesten fredag aften eller temafesten lørdag aften).

På kongresserne er der desuden mulighed for at deltage i workshops eller foredrag, der alle har til formål at videreudvikle dig såvel personligt som professionelt.

Som et eksempel på indholdet på en kongres kan nævnes Forårskongressen 2013 i Horsens, hvor temaet var “Flyt dig!” og hvor blandt andet følgende aktiviteter var på programmet:

  • Flyt din vindermentalitet v/Rasmus Ankersen
  • Flyt dit lederskab v/Jens Moberg
  • Sådan flytter du en by! v/Trine Wiese
  • Gallafest
  • Flyt dig med effektiv kommunikation v/Mette Damkjær og Allan Vangskov
  • Flyt din arbejdsglæde v/Jon Kjær Nielsen
  • Westernfest
  • Flyt dig til at blive en bedre sælger

Der holdes hvert år 2 kongresser – forårskongressen og nationalkongressen – henholdsvis sidste weekend i marts og første weekend i oktober. Endvidere findes også internationale kongresser, hvor de mest besøgte blandt danske JCI’ere er Europa- og Verdenskongressen.

Årets unge erhvervsleder

Årets unge erhvervsleder er et projekt, som er startet af JCI Marselis.

Arrangementet har til formål at kåre den bedste, unge erhvervsleder i Danmark og finder sted hvert år i Aarhus, hvor vinderen kåres. Forinden da er der i de enkelte JCI-afdelinger i løbet af året kåret de bedste, unge erhvervsledere i lokalsamfundet. Vinderne herfra går videre til den nationale finale, hvor der udover kåringen afholdes et spændende foredrag. Ved kåringen i november 2012 var det således  Soulaima Gourani, der holdt i én time underholdt deltagere og tilskuere.

Snak så de’batter

Snak så de’batter er en landsækkende debatkonkurrence, der afholdes hvert år hvor JCI afdelingerne dyster imod hinanden. Konkurrencen er hardcore læring i argumentationsteknik, retorik, præsentationsteknik, modargumentation samt feedback – altsammen på den FEDE måde.

Konkurrencen er en mulighed for at blive knivskarp i forhold til at stå overfor et publikum og argumentere for en sag, mens du bedømmes af et kompetent dommerpanel, der efterfølgende giver konstruktiv kritik. Hvert hold består af 3 personer, der på tid skal debattere et fastlagt emne med modstanderholdet fra en anden JCI afdeling.

Vinderne af konkurrencen kåres ved en finale, der finder sted hvert år på Forårskongressen. Forinden da har deltagerne været igennem nogle indledende runder, hvor fårene er skilt fra bukkene således at kun de absolut bedste er tilbage.

JCI Marselis vandt konkurrencen i 2013 og har således vundet æren og retten til at arrange konkurrencen på Forårskongressen i 2014.

Twinning

Twinning omfatter JCI’s “venskabs-afdelinger” både nationalt og internationalt, der giver medlemmerne mulighed for at møde JCI’ere i andre afdelinger, ligesom twinning danner grundlag for fælles projekter i JCI-regi.

Mentor-Match-Mentee

Medlemmer af JCI får muligheden for at blive matchet til dygtige ledelsesprofiler i dansk erhvervsliv og få 6 måneder med uvurderlig sparring, der utvivlsomt medfører en personlig udvikling til gavn for din videre karriere.

Bliv en bedre taler

I JCI findes udover Snak så de’batter også debatkonkurrencen Den Gyldne Mikrofon, der afholdes hvert år på Nationalkongressen.

Den Gyldne Mikrofon er en talekonkurrence, som har til formål at udvikle deltagerne og gøre dem til gode talere. Konkurrencen afholdes først i lokalafdelingerne, herefter regionalt og siden i den nationale finale.Vinderen af den nationale finale kommer i den europæiske finale og – hvis det lykkes taleren at nå så langt – endelig i finalen på Verdenskongressen (World Champ!).