Værdigrundlag hos JCI Marselis

Vores værdigrundlag er udtryk for essensen af afdelingen – hvad vi står for og gerne vil! Samtidig er værdigrundlaget vores pejlemærke for fremtidig fokus, og de enkelte værdier er basis for vores aktiviteter, medlemssammensætning og ’ånd’.

ENGAGEMENT

  • Vi er dedikerede med et smil!
  • Når vi vælger at deltage i en aktivitet, holder vi ord og agerer professionelt og kvalitetsbevidst.
  • Vi deltager aktivt i afdelingsmøder og komiteer. Gennem vores engagement skaber vi gode oplevelser samt personlig og faglig udvikling.

NETVÆRK PLUS

  • Vi skaber rum for at netværke med åbenhed og tillid.
  • Vi tror på styrken i forskellige typer netværk (professionelt, fagligt og socialt) og forsøger at skabe rammerne for deres opståen og udvikling.
  • Vi tror på, at vi er stærke sammen og forsøger at udnytte de muligheder vores fællesskab giver os (vi bruger JCI som døråbner).

MANGFOLDIGHED

  • Vi tilsigter at repræsentere et bredt udvalg af brancher og kompetencer. Vi ser styrken i forskelligheder og lader os inspirere af vores forskellige arbejdsmetoder, tilgange og holdninger.

LÆRING

  • Vi tror på personlig udvikling gennem deltagelse.
  • Vi ser vigtigheden i at involvere os i opgaver og projekter, der er nye for os personligt.
  • Vi bidrager til andres udvikling og læring ved at udveksle og dele vores viden.